Pre rezervácie uskutočnené cez web online systém je jediný možný spôsob úhrady okamžitá úhrada platobnou kartou. Platba prevodom na bankový účet alebo platba v hotovosti v divadle nie je možná.


xDTP
build: 544c SID: 181*621437828 © 2024 ACE SYSTEM, spol. s r.o. - Bielik